Jaunumi

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde lauž līgumu par 50. piestātnes nomu

Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2015. gada 15. novembra lēmumu, ir lauzts nomas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “50.piestātne” par Liepājas ostas 50. piestātnes nomu, jo noteikto 60 kalendāro dienu laikā nomnieks nav sedzis parāda summu, kā arī veicis kādas citas darbības, kas būtu par juridisku pamatu nomas līguma turpināšanai.

Liepājas ostā filmē videoklipu dziesmai “Nāc”

Liepājas ostas industriālo vidi mūziķis Ivo Fomins un režisors  Ritvars Bluka atzinuši par labāko, lai filmētu videoklipu Ivo Fomina un Guntara Rača jaunajai dziesmai “Nāc”.  Videoklipa filmēšana notika 26. janvāra naktī un to skatītāju vērtējuma plānots nodot jau vistuvākajā laikā.

2015. gadā Liepājas ostas strādājusi ar kravu apgrozījuma pieaugumu

2015. gadā Liepājas ostas stividorkompānijas pārkrāvušas 5,6 milj.  tonnas, kas ir par 5,9% vairāk nekā gadu iepriekš un ir otrs lielākais kravu apgrozījums gadā pēc ostas darbības atjaunošanas 1991. gadā. Kā uzsver Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš, tas apliecina, ka Liepājas osta spēj strādāt ar pozitīvu bilanci arī sarežģītos ģeopolitiskos un ekonomiskos apstākļos – meklējot jaunas kravas un inovatīvus risinājumus, ostas uzņēmējiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei sadarbojoties dažādu jautājumu risināšanā. 2015. gadā Liepājas osta līdz ar nozīmīgu attīstības projektu realizāciju ir sasniegusi noteiktu kvalitatīvu attīstības līmeni.  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2015. gada spilgtākie un nozīmīgākie notikumi

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde  2015. gadā  strādājusi veiksmīgi, noslēdzot divus nozīmīgus ES Kohēzijas fonda attīstības un vides projektus par kopējo summu 54 443 632,33 EUR un sasniedzot otru lielāko kravu apgrozījumu pēc ostas saimnieciskās darbības atjaunošanas 1991. gadā.

2015. gadā Liepājas osta strādājusi ar pozitīvu bilanci

Lai arī vēl nav precīzi 2015. gada Liepājas ostas darbības rezultāti, tomēr jau ir skaidrs, ka aizvadītā gadā osta strādājusi veiksmīgi un tiks sasniegts otrs lielākais kravu apgrozījums   pēc tās darbības atjaunošanas 1991. gadā. Kādam  var būt priekšstats, ka kravas, tonnas utt. ir tikai skaitļi, bet tas tā nav. Katra pārkrautā tonna nodrošina stabilus ienākumus ostā strādājošajiem - turpat 2000 liepājniekiem, savukārt  nodokļi dod savu pienesumu pilsētas budžetam un valsts tautsaimniecībai kopumā. Par ostu, kravām un 2015. gadu saruna ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku Guntaru Krieviņu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 2015. gadā īstenoja divus nozīmīgus attīstības projektus, kas veicinās Liepājas ostas attīstību ilgtermiņā

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde  2015. gadā noslēdza divu nozīmīgu ES Kohēzijas fonda projektu realizāciju -   “Liepājas ostas padziļināšana” un “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta”. Abu projektu kopējās attiecināmās izmaksas - 54 443 632,33 EUR, no kurām 41 749 576 EUR bija ES Kohēzijas fonda līdzekļi, bet 14 110 130,27 EUR bija Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes līdzfinansējums.

Novembrī Liepājas ostā pārkrauj 467 904,25 tonnas

2015. gada novembrī Liepājas ostas kravu apgrozījumu vistiešāk ietekmēja laika apstākļi - spēcīgie vēji un lietus. Līdz ar to  ostas uzņēmēji pārkrāvuši 467 904,25 tonnas, kas ir vairāk nekā vidēji mēnesī 2015. gadā, bet mazāk nekā šā gada oktobrī un pagājušā gada novembrīLiepājas speciālās ekonomiskās zonas Investīciju un mārketinga daļas vadītājs Ivo Koliņš norāda,  ka Liepājas ostā dominē lauksaimniecības produktu beramkravas, kuru pārkraušanai ir izteikti sezonāls raksturs ar lielāko pārkrauto kravu apjomu gada pēdējos mēnešos, diemžēl, laika apstākļi ienes savas korekcijas. Šā gada novembrī Liepājas ostā apkalpoti 105 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 2291 pasažieris.

Liepājas SEZ pārvalde piedalījās izstādē “Transporta nedēļa” Maskavā

Liepājas SEZ pārvalde piedalījās Krievijas Federācijas Transporta ministrijas rīkotajā starptautiskajā forumā un izstādē “Transporta nedēļa”, kas no 3. līdz 5. decembrim notika Maskavā. Starptautiskais forums Krievijas biznesa vidē tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem nozares pasākumiem, kas tradicionāli tiek rīkots gada beigās, apkopojot informāciju par paveikto gada laikā un nosakot tuvākos nākotnes mērķus.