Jaunumi

Liepājas osta gatavojas jaunajai graudaugu sezonai

Jau vairākus gadus Liepājas ostā dominē beramkravas, t.sk. lauksaimniecības produkti   – 2015. gadā labība un labības produkti veidoja 49% no visām ostā pārkrautajām kravām, bet 2016. gadā pirmajā pusgadā – 52%. Līdz ar labības novākšanu, termināli uzsākuši graudaugu pieņemšanu un uzglabāšanu, bet jūlijā veikti pēdējie terminālu un noliktavu sagatavošanas darbi jaunajai graudaugu sezonai. Līdz ar to tradicionāli jūlijā kravu apgrozījums bija mazāks nekā citos mēnešos – 337 937, 58 tonnas.  Jūlijā Liepājas ostā apkalpoti 97 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 4142 pasažieri.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumi

Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika, šodien, 2016. gada 15.augustā, Rīgā. Darba kārtībā bija 4 uz attīstību vērsti jautājumi -  par ieguldījumu veikšanu, par zemas nomas līgumu slēgšanu, kā arī  par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu.

Liepājas osta 2016.gada pirmajā pusgadā strādājusi ar stabilu kravu apgrozījumu

2016. gada pirmajā pusgadā Liepājas ostā pārkrautas 2,7 milj. tonnu dažādu kravu, kas ir līdzvērtīgi  2015. gada pirmajam pusgadam. Joprojām Liepājas ostā saglabājas beramkravu īpatsvars – 72%, kam sekoja ģenerālkravas – 20%, bet lejamkravas veidoja vien 8%. Šā gada pirmajos sešos mēnešos apkalpoti 671 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 15 245 pasažieri. No janvāra līdz jūnijam pārkrauto konteineru skaists - 1060, bet RO-RO vienību skaits – 15 251.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumi

Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika 2016. gada 11.jūlijā, Rīgā. Darba kārtībā bija 10 jautājumi -  par ieguldījumu veikšanu,   par zemas nomas rezervēšanas līgumu slēgšanu, kā arī valde atbalstīja industriālā parka “Liepājas Biznesa centrs” turpmāko attīstību un paplašināšanos.

Liepājā ieradīsies Jahtu regate no Somijas

8. jūlijā vakarā Liepājas Jahtu ostā piestās regate “Gdanska’2016”, kuru rīko Somijas jahtu klubs “Merikarhut” (Jūras lāči). Regate startēs Ventspilī, bet noslēgsies Gdaņskā. Kopumā plānots, ka Liepājas Jahtu ostā ienāks vairāk kā 30 jahtas.   Liepājas Jahtu ostas vadītājs Kārlis Kints atzīst, ka šosezon tas būs lielākais jahtu skaits, kas vienlaikus viesosies Liepājas Jahtu ostā. Tiek nopietni strādāts, lai nākotnē varētu piesaistīt vēl arī citas regates.

Atbildīgās valsts institūcijas veic komplekso pārbaudi LSEZ SIA “DG Termināls”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidota komisija šodien, 6. jūlijā, veica ikgadējo, komplekso pārbaudi LSEZ SIA “DG Termināls”.  Komisija pārbaudīja, kā tiek ievēroti ugunsdrošības, vides aizsardzības, darba drošības prasības un kā notiek tehnoloģisko iekārtu ekspluatācija, lai samazinātu līdz minimumam negadījuma riskus, un cik gatavs ir uzņēmums negadījumu seku likvidācijai, ja tāds notiek. Kā atzina komisijas un Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vadītājs Roberts Bērziņš, galīgais lēmums būs pēc četriem mēnešiem un atzinīgi novērtēja uzņēmuma paveikto drošības jomā, rūpējoties par vidi un cilvēkiem.

Juris Raķis senās Karostas fotogrāfijas apkopojis grāmatā

Vēstures pētnieks Juris Raķis apkopojis savu plašo Karostas fotogrāfiju kolekciju, kas ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un Liepājas domes atbalstu ir izdotas grāmatā “Karostas albums”. Grāmatas atvēršanas pasākums notiks Jūras svētku priekšvakarā – 8. jūlijā plkst. 16:00 Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē.

Konkurss “Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2016”

Jau piekto gadu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde rīko konkursu ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’2016” un aicina Liepājas ostas teritorijā  strādājošos uzņēmumus pievērst lielāku uzmanību videi un vizuālajam izskatam. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsver, ir svarīgi, lai uzņēmēji var lepoties ar saviem attīstības plāniem un sasniegumiem biznesā, bet vienlaikus savu uzņēmumu teritorijas uzturētu un labiekārtotu, apliecinot, ka svarīgs ir arī uzņēmuma vizuālais tēls un vide, kurā strādā darbinieki.

Aicina pieteikties Kuršu Vikingu liellaivu sacensībām

Lai godātu Liepājas kā jūras un ostas pilsētas vēsturi un tradīcijas, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” sadarbībā ar  Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, SIA “Tūrisma attīstības grupa” un biedrību Tūrisma klubs “Oga” Jūras svētku laikā, 9. jūlijā rīkos “Jūrasbraucēju Kuršu Vikingu liellaivu sacensības”, kas būs sportiska, atraktīva un interesanta aktivitāte un varētu kļūt par jauku un ikgadēju tradīciju.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 10. jūnija valdes sēdē pieņemtie lēmumi

Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika   2016. gada 10. jūnijā, Liepājā. Darba kārtībā bija 21 pamatjautājums un četri papildjautājumi t.sk. par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku. Ar vienbalsīgu valdes locekļu lēmumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku apstiprināja Jāni Lapiņu, kas līdz šim pildīja pārvaldnieka vietnieka jautājumus.