Jaunumi

Uzņēmums “Jensen Metal” sadarbībā ar Liepājas valsts tehnikumu veiksmīgi īsteno jaunu darbinieku apmācības programmu

Uzņēmums “Jensen Metal” kopā ar Liepājas Valsts tehnikumu (LVT) šobrīd īsteno programmu un gatavo jaunus lokmetinātājus metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG).  11 jaunie speciālisti ir apguvuši teorētiskās zināšanas LVT un tagad apgūst praktiskās iemaņas uzņēmumā “Jensen Metal”. Plānots, ka pēc veiksmīga kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas nākamā gada februārī uzņēmums iegūs jaunus, kvalificētus darbiniekus.

Noslēdz sadarbības līgumu ar Lībekas ostu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis darba vizītes laikā Vācijā noslēdza sadarbības līgumu ar Lībekas ostas sabiedrību (Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG)), kā arī pārrunāja sadarbības iespējas ar Duisburgas ostu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumi

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes novembra sēdes lēmumi.

“NordePlast” SIA piešķir LSEZ kapitālsabiedrības statusu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2016.gada 31.oktobra sēdē, izvērtējot iesniegtos dokumentus un uzņēmēja biznesa plānu, investīcijas, plānoto darba vietu skaitu un vidējo algu, nolēma piešķirt “NordePlast” SIA Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu.

LSEZ valde lemj par nomas tiesību rezervēšanas līguma slēgšanu Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijā

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2016.gada 31.oktobra sēdē nolēma slēgt nomas tiesību rezervēšanas līgumu  ar  SIA “Finestra Solution” par zemesgabaliem Meldru ielā 5 un Dūņu ielā 3 uz vienu gadu “Alumīnija un stikla konstrukciju ražotnes” būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Aicina makšķerniekus ievērot noteikto kārtību Liepājas ostā

Jau no jūlija  sadarbībā ar ostas apsardzes firmu G4S notiek patrulēšana ar laivu Liepājas ostas akvatorijā. Galvenais  mērķis ir rūpēties par drošību un sekot līdzi kā tiek ievēroti gan ostas saistošie noteikumi, gan ostas iekārtu aizsardzības noteikumi. Pirmajā periodā ostas akvatorijā sastaptās atpūtas vai makšķernieku laivas tiek pārbaudītas, skaidrots ko drīkst, ko nedrīkst. Patrulēšana Liepājas ostas akvatorijā notiek sadarbībā ar apsardzes kompāniju “G4S”.

Liepājas ostā septembrī stabila kravu plūsmu

Šā gada septembrī Liepājas ostā pārkrautas 517 677,94 tonnas dažādu kravu, kas ir par 57,3% vairāk nekā šā gada augustā. Līdz ar lietaino augustu šogad graudaugu sezona Liepājas ostā iesākās vēlāk. Kā skaidro stividorkompānijas, kravu īpašniekiem bija nepieciešams laiks, lai atrastu jaunus noieta tirgus lauksaimniecības graudiem, kas bija zemākas kvalitātes nekā sākotnēji plānots.  2016. gada septembrī Liepājas ostā beramkravas veidoja 78,8%, ģenerālkravas 14,4%, bet lejamkravas 6,8%.

Baltkrievijas uzņēmējiem interese par Liepājas ostu un industriālajām teritorijām

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde piedalās specializētajā izstādē un kongresā “Transports un Loģistika’ 2016”, kas no šā gada 4. - 6. oktobrim norisinās Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde arī šoreiz piedalījās kopējā Latvijas delegācijas sastāvā, kurā piedalās gan Rīgas, gan Ventspils brīvostu pārvaldes un VAS “Latvijas dzelzceļš”.  

Noslēdz līgumu par jauna loču kuģa iegādi

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš  un “Baltic Workboats” AS pārstāvis Juriju Tālu (Juuri Taal) parakstīja līgumu par jauna loča kuģa būvi no nulles cikla. Jaunais kuģis Liepājas ostā jānogādā ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. jūnijam. Līguma summa EUR 998 800,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde lemj par attīstības jautājumiem

Šā gada 21. septembrī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 21 jautājums no kuriem lielākā daļa bija vērsti attīstību. LSEZ valde klātienē iepazinās ar AS “UPB” darbību attīstības plāniem Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijā, lēma par budžeta grozījumiem, velkoņu pakalpojumiem Liepājas ostā un jauna loča kuģa iegādi. Vēl SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” LSEZ valde piešķīra LSEZ kapitālsabiedrības statusu, veica grozījumus un papildinājumus 2 nomas tiesību rezervēšanas līgumos, atbalstīja divu nomas līgumu un viena nomas tiesību rezervēšanas līguma slēgšanu.