Jaunumi

Turpinās Karostas kanāla attīrīšanas projekts

Pilnsabiedrība “GTL GT INSPEKT” īsteno ES Kohēzijas fonda projektu “Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”, lai sagatavotu kanāla zemūdens būvlaukumu grunts attīrīšanas darbiem. Atbilstoši iepirkuma nosacījumiem visi darbi ir sadalīti 3 lotēs jeb daļās. Darbu  izmaksas – EUR 4 763 356,50 bez PVN.

Valsts prezidents tiekas ar Liepājas ostas uzņēmējiem

Savu divu dienu vizīti Liepājā valsts prezidents Raimonds Vējonis  uzsāka ar ostas stividorkompānijas LSEZ SIA “Terrabalt” apmeklējumu, tiekoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) vadību un ostas uzņēmējiem. Tikšanās laikā pārrunāja dažādus jautājumus t.sk. ģeopolitisko situāciju, iekšzemes dzelzceļa tarifus, arī esošos un plānotos Liepājas ostas attīstības projektus.

Noslēgumam tuvojas konkurss “Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums ’2015”

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde jau ceturto gadu izsludināja  konkursu ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2015”.  Konkurss šogad notiek nedaudz vēlāk nekā iepriekšējos gados - no šā gada 1. jūlija līdz 1. septembrim, bet septembra sākumā ostas uzņēmumus vērtēs pieaicināta žūrija

Jūlijā Liepājas ostā pārkrautas 373 744,94 tonnas kravu

2015. gada jūlijā Liepājas ostā pārkrautas  373 744,94  tonnas kravuArī jūlijā lielākais kravu apjoms ir beramkravu segmentā – 52,4 %, kam seko ģenerālkravas – 39,2 % un lejamkravas 8,4 %. 2015. gada jūlijā apkalpoti 108 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 5925 pasažieri.

Dzelzceļa sliežu ceļa izsole

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2015. gada 11. augustā  ir apstiprināti nekustamā īpašuma „Dzelzceļa sliežu ceļa Nr. 64 daļas 175m garumā un dzelzceļa sliežu ceļa Nr. 65 daļas 192.5 m garumā, Liepājā”izsoles noteikumi.