Dokumenti
Piestātņu ekspluatācijas noteikumi
Dokumenti kuģu aģentēšanas līguma slēgšanai
Darbības plāns neparedzēta piesārņojuma gadījumā
Nosaukums
Datums
Fails
Dokumenti līgumam par ar naftu piesārņoto ūdeņu nodošanu
Atkritumu apsaimniekošanas plāns
Nosaukums
Datums
Fails
Dokumenti līgumam par atļauju veikt kuģu apgādi ar degvielu un smērvielām
Dokumenti pakalpojumu saņemšanai kuģiem
Nosaukums
Datums
Fails
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30